Provizorní vjezd do areálu REVAP - přístup ke společnosti Brněnská továrna plstí, s.r.o.

Důležité informace k omezení dopravy v ulici Zábrdovická
od 1. července do 29. listopadu 2019

Při příjezdu vozidlem hledejte při zákazech vjezdu nebo odbočení do Zábrdovické ulice dodatkové tabulky: Opravňují Vás jako dopravní obsluhu k vjezdu do areálu REVAP.

Prosíme, vždy dbejte zvýšené opatrnosti - projíždíte rozsáhlou stavbou.

Náhradní vjezd a výjezd je zajištěn v proluce u domu Zábrdovická 14 a Zábrdovická 16, cca 50 m od křižovatky ulic Šámalova a Zábrdovická (u Městských lázní), vede do areálu dále prolukou přes sousední pozemek. Vjezd je označen poutačem a směrovými šipkami.

U vjezdu bude instalována provizorní vrátnice - dbejte prosím případných pokynů vrátného, zejména v případě větších vozidel.

Komunikace provizorního vjezdu vyhovuje průjezdu osobních vozidel a dodávek. Pro vozidla vyšší hmotnosti není vhodná.

Plánek vjezdu